Σας καλοσορίζουμε στο optibase.gr, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ε.Ν.Χείλαρης & ΣΙΑ ΕΕ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Ε.Ν.Χείλαρης & ΣΙΑ ΕΕ

Έδρα:
Κολοκοτρώνη 83 Πειραιας
Υποκατάστημα - Αποθήκη - Παραλαβή προιόντων:
Ανθέων 23 & Βαλαωρίτου Γλυφάδα
Τηλ. 2104137153
Τηλ. 2104137613
info@optibase.gr
info@sonorous.gr

Ωράριο λειτουργίας:
 Δευτέρα Τετάρτη και Σάββατο 10:00-14:30 , Τρίτη Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-14:30 &17:30-22:00 (εκτός αργιών)
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Ε.Ν.ΧΕΙΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας optibase.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Η Ε.Ν.ΧΕΙΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας optibase.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Λανθασμένη τιμή προϊόντος

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την για τους Ε.Ν.ΧΕΙΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υππροσφορών.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη.

Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.